Hopp til hovedinnhold

Kong Oscar 2

Kong Oscar 2. ble konge av Norge og Sverige da broren, Kong Carl, døde i 1872. Dronningen hans het Sophie. Han ble den siste unionskongen, for i 1905 ble Norge selvstendig.

De to siste årene av livet, fram til han døde i 1907, var Kong Oscar 2. bare konge av Sverige.

Ingen av de norsk-svenske kongene var mer i Norge enn Oscar 2., og han skrev og snakket godt norsk. Samtidig var stadig flere misfornøyde med at Norge var den svake parten i en union med et annet land. De ville at Norge skulle bli selvstendig og så på Kong Oscar som en representant for svenske interesser. Derfor økte også misnøyen mot Kongen.

Kong Oscar 2. og Dronning Sophie ble kronet i Nidarosdomen 18. juli 1873. Foto: De kongelige samlinger

Strid mellom Kongen og Stortinget

Etter hvert ble det stor uenighet mellom Kong Oscar og det norske stortinget. Det ble gjort flere viktige forandringer i måten landet skulle bli styrt på. Disse endringene svekket Kongens makt, og derfor var Oscar 2. motstander av dem, men Stortinget vedtok dette likevel.

Unionen blir oppløst

Stemningen mellom Norge og Sverige ble stadig mer anstrengt. Til slutt var det den såkalte ”konsulatsaken” som veltet unionen. Norge og Sverige hadde hatt felles utenrikspolitikk siden 1814, men Norge ville ha en mer selvstendig rolle og bestemme utenrikspolitikken sin selv. Derfor vedtok stortinget en lov om at Norge skulle ha sitt et eget konsulatvesen. Det betyr å ha egne kontorer som skulle representere Norge i andre land. En lov må underskrives av Kongen for å være gyldig, og Kong Oscar nektet å gjøre dette. Da gikk regjeringen av i protest.

Norges regjering i 1905, ledet av statsminister Christian Michelsen. Foto: NTB scanpix

Kong Oscar klarte ikke å få i stand en ny norsk regjering. Det å utnevne en regjering er en av de viktigste oppgavene Kongen har. Og fordi han ikke klarte det, mente stortinget at han ikke lenger var Norges konge. Dermed kunne unionen med Sverige oppløses.

7. juni-vedtaket

Bestemmelsen om å oppløse unionen ble tatt 7. juni 1905. Sverige ville ikke gå med på dette uten videre. De krevde at det norske folket skulle si sin mening i en folkeavstemning. Den fant sted i august. 368.392 personer stemte for unionsoppløsningen, mens 184 personer stemte mot.

Unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst uten sverdslag eller krig.

Kong Oscar 2. døde vel to år senere, 8. desember 1907.20.11.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook