Hopp til hovedinnhold

Visste du at ...

... ordet regalie stammer fra det latinske ordet ”Rex” og betyr "det som er en konge verdig". 

Ordet ”krone” stammer fra det latinske ordet for krans (corona) og er dermed ”en krans til å ha på hodet”.

Tegning av hunden Ronja

Norges regalier

Regalier er symboler eller tegn på en konge eller dronnings makt og verdighet. Kronen er det viktigste regaliet, men det finnes flere: Rikseple, septer (en utsmykket stav) og rikssverd.

Før i tiden var regaliene spesielt viktige når en ny konge skulle krones. Skikken med å krone konger og dronninger ble avskaffet i Norge for over hundre år siden. Derfor har aldri Kong Harald hatt kronen på hodet. Men kongekronen og dronningkronen sto på alteret da han og Dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen i Trondheim i 1991.

Kong Harald og Dronning Sonja blir signet i Nidarosdomen. Du kan se kongekronen foran i bildet. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Et mysterium

Vi vet at den første norske kongen som ble kronet, var Magnus Erlingsson. Det skjedde i 1163. Det fantes altså en krone den gangen. Det fortelles at Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson, tok med seg kongekronen da han flyktet fra landet i 1537. Da ble Norge et protestantisk land, og som øverste leder for den katolske kirken i Norge, måtte erkebiskopen flykte. Året etter døde han i Belgia, og sporet av kongekronen forsvant. Hva skjedde med kronen? Dette er det ingen som vet.

Hvor er Norges gamle kongekrone? Det er et mysterium...

Ingen norsk krone

Fra slutten av 1300-tallet og fram til 1814 var Norge i union med Danmark. Landene hadde felles konge, og han bodde og ble kronet i København. Derfor ble det ikke laget noen ny, norsk kongekrone.

Unionen med Danmark ble oppløst i 1814, og Norge ble en del av en ny union med Sverige. Her var imidlertid Norges stilling mer selvstendig. Vi hadde riktignok felles konge, men kongen skulle krones både i Norge og Sverige. Men da Kong Carl Johan skulle krones i 1818, hadde jo ikke Norge noen krone.

Kongen løste problemet. Han bestilte og betalte selv for ny krone og annet utstyr til seremonien.

Kong Carl Johan fikk laget denne kronen i 1818. Foto: Lasse Berre

Mer enn kronene

Det hører mer enn kroner til regaliene. Det finnes for eksempel to riksepler og to septre – et til hver av Kongen og Dronningen, og et rikssverd.

Rikseplet er et gammelt tegn på fyrstens makt, og symboliserer jordkloden. Et septer er en utsmykket stav og også et gammelt tegn på makt. Rikssverdet er et symbol for rettferdighet og styrke i krig.

Rikseplet symboliserer jordkloden. Foto: Lasse Berre

På museum

Kongefamiliens kroner og de andre regaliene er stilt ut ved Erkebispegården i Trondheim. Du kan lese mer om museets åpningstider og omvisninger via pekeren til høyre.


13.11.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook