Hopp til hovedinnhold

Spesielt viktig for Kronprinsessa

Kronprinsesse Mette-Marit er spesielt oppteken av at barn og unge skal ha det bra. Ho reiser mykje rundt i landet og snakkar med barn om korleis dei har det.

Ho er oppteken av at ingen skal føle seg utanfor. Derfor har ho i fleire år jobba med tema som psykisk helse og barns oppvekstvilkår.

UNAIDS

I 2006 begynte Kronprinsesse Mette-Marit å jobbe saman med FN-organisasjonen UNAIDS, som arbeider med sjukdommen HIV og AIDS i heile verda. FN betyr dei sameinte nasjonane, og 192 land i verda er medlemmer av FN. Som representant for UNAIDS har Kronprinsessa besøkt menneske som er ramma av sjukdommen i ulike delar av verda, som i Nicaragua og Ukraina.

Kronprinsessa er spesielt oppteken av å fokusere på ungdom i dette arbeidet. Både fordi det er dei som er hardast ramma i dag, men like mykje fordi unge ofte kan trenge hjelp til å bli høyrde av dei vaksne som bestemmer. Kronprinsessa jobbar også med HIV og AIDS her i Noreg og er blant anna frivillig medhjelpar ved eit støttesenter for hivpositive i Oslo.

Miljøvennleg design

Kronprinsesse Mette-Marit er også oppteken av det som blir skapt av design og arkitektur i Noreg, og ho har hjelpt til med å gjere dette kjent i utlandet. I dette arbeidet synest Kronprinsessa at det er svært viktig å ta omsyn til miljøet når det blir skapt nye bygg og gjenstandar.

Raudekrossen og inkludering

Kronprinsessa er beskyttar for Raudekrossen i Noreg. Det vil seie at ho følgjer spesielt med på kva organisasjonen arbeider med, og støttar arbeidet deira. Kronprinsessa har dessutan engasjert seg personleg i eitt av prosjekta til Raudekrossen, nemleg arbeidet for at innvandrarkvinner skal føle seg inkluderte i alle delar av det norske samfunnet.

Ungdom

Når Kronprinsessa reiser rundt i Noreg og utlandet, er ho alltid oppteken av å snakke med ungdom om korleis dei har det, kva dei synest er vanskeleg, og kva som er viktig for dei. Dette vil Kronprinsessa både lære om og fortelje vidare, slik at ungdom kan bli høyrde og forstått på viktige område.18.06.2013

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook