Hopp til hovedinnhold

Spesielt viktig for Kronprinsen

Kronprins Haakon reiser mye rundt i Norge og treffer mennesker der de bor, og lærer om det de er opptatt av. Kronprinsen er engasjert i mange saker som berører oss som bor i Norge, og hvordan vi lever.

Han er spesielt opptatt av at Norge skal være et godt land å leve i for alle, enten de er født her eller opprinnelig kommer fra andre land i verden. Kronprinsen er opptatt av barn og unge, og sammen med Kronprinsessen har han etablert et fond som arbeider for at ingen skal falle utenfor.

Ambassadør for UNDP

Kronprins Haakon er ambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP. Denne organisasjonen jobber spesielt med at vi skal klare å nå målene FN har satt for utviklingen i verden. Et av disse målene er å halvere fattigdommen i verden innen få år.

Som ambassadør for UNDP er Kronprinsen veldig opptatt av at verdens goder skal fordeles bedre og mer rettferdig enn de gjør i dag. Han arbeider for målet om at det skal bli slutt på den ekstreme fattigdommen som mange lever i.

Kronprins Haakon besøker landsbyen Kazungula i Zambia for å lære om hvordan klimaendringene påvirker deres liv. Foto: Stein J. Bjørge.

Siden Kronprinsen ble UNDP-ambassadør, har han reist mange steder i verden for å se hvordan de har det der, og hvordan UNDP arbeider for å bedre forholdene. Han har blant annet vært i Tanzania, Kambodsja, Colombia, Mongolia og Botswana.

Miljø og klima

Kronprins Haakon er opptatt av at vi utnytter ressursene – både i havet og på land – på en klok måte sånn at vi ikke ødelegger naturen og miljøet. Hvordan endringer i klimaet fører til tørke, flom og uvær som påvirker hvordan menneskene lever, er ofte tema når han er på reise for UNDP.

Polområdene og havets helse er spesielt viktig for Kronprinsen, og han har vært med å sette søkelys på forsøplingen av verdenshavene. 

I 2019 dykket Kronprins Haakon og Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond etter plastavfall. Foto: WWF / Det kongelige hoff

Kronprinsen kombinerer interessen sin for miljøet med arbeidet for utviklingen av næringslivet.

Næringslivet

Kronprins Haakon støtter opp om næringslivet i Norge. Det gjør han både ved å hjelpe til med å skape kontakt mellom norske bedrifter og bedrifter i andre land, og ved å støtte næringslivet her hjemme. 

Kronprinsen på besøk hos Tines anlegg på Kalbakken i Oslo. Herfra sendes det 100 millioner liter melk ut i butikkene hvert år. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Han besøker mange store og små bedrifter, og er spesielt interessert i nye oppfinnelser som kan løse problemer og skape nye arbeidsplasser. Kronprinsen er spesielt opptatt av nye ideer som kan hjelpe verden å løse klimakrisen.

Verdighet

Kronprins Haakon var med å etablere prosjektet Global Dignity (Global Verdighet). Det handler om hvordan vi kan styrke både vår egen og andre menneskers verdighet gjennom hvordan vi oppfører oss mot hverandre. At vi alle kan bidra til at verden utvikler seg i en positiv retning gjennom de valgene vi tar.

09.01.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprins Haakon forteller om sitt engasjement som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP under en reise til Zambia i oktober 2013. (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)