Hopp til hovedinnhold
Tegning av hunden Ronja

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 621

Første 6 7 8 9 10 11 12 13 Siste
01.07.1959 Skjønberg, Eugen Skuespiller Eugen Skjønberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Skadsem, Marius Språk- og ættegransker Marius Skadsem, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Simonsen, Carl Forretningsfører Carl Simonsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Sire, Niels Major Niels Sire, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Sagen, Fredrik Organist Fredrik Sagen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Røsok, Einar Disponent Einar Røsok, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Rude, Rolf Maler, grafiker Rolf Rude, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Reinertz, Einar Havnefoged Einar Reinertz, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Reinertsen, Paul G. Skolestyrer Paul G. Reinertsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Ratvik, Hans Ingvald Hansson Bankkasserer Hans Ingvald Hansson Ratvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Randem, Petter Flaggkaptein Petter Randem, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Ramse, Olav Jr. Gårdbruker Olav Jr. Ramse, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Raheny, Rahe Teatermaleren Rahe Raheny, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Prestbakmo, Per Olai Løytnant, bonde Per Olai Prestbakmo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Poleszynski, Josef Direktør Josef Poleszynski, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Pedersen, Per Politikonstabel Per Pedersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Olsen, Berthe Oversøster Berthe Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Olafsen, Trygve Reidar Kloumann Kommandørkaptein Trygve Reidar Kloumann Olafsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Næss, Søren Slottsgartner Søren Næss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Næss, Karen Bestyrerinne, menighetssøster Karen Næss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Næss, Aksel Fiskeriinspektør Aksel Næss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Nygård, Gustav Redaksjonssekretær Gustav Nygård, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Nybø, Sverre Bernhard Sogneprest Sverre Bernhard Nybø, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Nordsjø, Egil Sanger, musikkpedagog Egil Nordsjø, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Nesse, Lars A. Lensmann Lars A. Nesse, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Nelson, Johannes Disponent Johannes Nelson, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Narum, Paul J. Gårdbruker, ordfører Paul J. Narum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Monrad, Johan Fredrik Snekkermester Johan Fredrik Monrad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Moen, Emma Sosialsjef Emma Moen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Moen, Albert Gårdbruker Albert Moen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Mjaland, Arne Konsulent Arne Mjaland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Melbye, Peter Abildgaard Vegsjef Peter Abildgaard Melbye, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Matzow, Jacob Natvig Vegsjef Jacob Natvig Matzow, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Martins, Oluf A. Disponent Oluf A. Martins, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Lunde, Jens Forstmester Jens Lunde, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Lund, John E. Oberstløytnant John E. Lund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Lobsgaard, Nils Gårdbruker Nils Lobsgaard, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Lindboe, Ørnulf Overrettssakfører Ørnulf Lindboe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Levin, Marcus Disponent Marcus Levin, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Ledang, Alf Overingeniør Alf Ledang, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Larsen, Otto Bestyrer Otto Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Larsen, Hans Reinhardt Direktør Hans Reinhardt Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Larsen, Christian Ingeniør Christian Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Kvaale, Jørund Bonde Jørund Kvaale, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Kulseng, Thorleif Normann Bankdirektør Thorleif Normann Kulseng, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Krøger-Larsen, Anna Fru Anna Krøger-Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Krogstie, Lars Bernhard Disponent, ingeniør Lars Bernhard Krogstie, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Kristoffersen, Emil Handelsmann Emil Kristoffersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Krag-Rønne, Viggo Oberstløytnant Viggo Krag-Rønne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1959 Klose, Wilhelm Bestyrer Wilhelm Klose, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull