Hopp til hovedinnhold
Tegning av hunden Ronja

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 22

01.07.1927 Aas, Einar Adolf Lektor Einar Adolf Aas, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Øksne, Marie Fru Marie Øksne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Vogt, Annette Bestyrerinne Annette Vogt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Teilman, A. Skipskaptein A. Teilman, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Ræder, Johan Christopher Generalmajor Johan Christopher Ræder, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Rud, Jon Lærer Jon Rud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Prydz, Hans Distriktslege Hans Prydz, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Pedersen, Anne Oversøster Anne Pedersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Nielsen, Emil Operasanger Emil Nielsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Minken, Andreas Trafikkinspektør Andreas Minken, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Knudsen, David Skuespiller David Knudsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Johannessen, P. Kaptein P. Johannessen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Ivarson, William Skuespiller William Ivarson, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Hontvedt, Karl Nilsen Kontorsjef Karl Nilsen Hontvedt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Hansen, Waldemar Førstebetjent Waldemar Hansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Gabrielsen, Nils Harald Berg Sorenskriver Nils Harald Berg Gabrielsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Døsen, Mens-Johan Besiktigelsesmann Mens-Johan Døsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Dahl, S. Gedde Prost S. Gedde Dahl, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Berg, C. Adolf Musiker C. Adolf Berg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Batt, Hjalmar Ruud Industridirektør Hjalmar Ruud Batt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Arentz, Ole Georg Landbruksingeniør Ole Georg Arentz, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1927 Andersen, Magnus Mønstringssjef Magnus Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull